Home
Home : Dutch Literature
 » Groot Prajna-Paramita Hart Sutra
 
 

Groot Prajna-Paramita Hart Sutra

Nadat Avalokiteshvara de stroom van prajna-paramita was binnen gegaan werd de boddhisattva bewogen de vijf skandha's te zien en te zien dat zij zonder eigen bestaan waren.

Hier, Shariputra, is vorm leegte, leegte vorm; vorm is niet te scheiden van leegte, leegte is niet te scheiden van vorm; al wat vorm heeft, is leegte; al wat leegte is, heeft vorm; en zo ook sensaties, gedachten, drijfveren en gewaarzijn.

Hier, Shariputra, zijn alle dharma's gekenmerkt door leegte, niet voortgebracht, niet ongedaan te maken, noch onzuiver, noch zuiver, noch onvolmaakt, noch volmaakt.

Daarom Shariputra, in leegte is geen vorm, geen sensatie, geen gedachte, geen drijfveer en geen gewaarzijn; geen oog, oor, neus, tong, lichaam en denkorgaan; geen vorm, klank, geur, smaak, aanrakingspunten en gedachte-objecten; geen veld van waarneming enzovoort, tot geen veld van geestelijke activiteit.

Geen onwetendheid, geen einde aan onwetendheid enzovoort, tot geen ouderdom en dood en geen einde aan ouderdom en dood.

Geen lijden, geen oorzaak, geen opheffing, geen weg; geen inzicht, geen bereiken en geen niet-bereiken.

Daarom, Shariputra, in de staat van niet-bereiken, gesteund door prajna-paramita, verblijft de bodhisattva zonder verduistering van geest.

Zonder verduistering van geest is de bodhisattva niet bevreesd, en overwint aldus onjuiste opvattingen en is het rusten in nirvana tenslotte bereikt.

Alle Boeddha's van alle tijden zijn door in prajna-paramita te verblijven volledig ontwaakt tot volkomen verlichting.

Daarom zou je de grote mantra van prajna-paramita moeten kennen, de mantra van groot inzicht, de volkomen mantra, die onvergelijkbare mantra, die alle lijden tot rust brengt, die waar is en niet op bedrog berust.

Op grond van prajna-paramita is de mantra verkondigd, die luidt aldus: gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha! Hiermee eindigt het Groot Prajna-Paramita Hart Sutra.


back Back


 
Last modified: July 11, 2004
Produced by ZATMA
inf@zatma.org