Home
Home : Swedish Literature
 » Det Tomma Molnet: Kapitel 10: Lekman Pang
 
 

Kapitel 10: Lekman Pang

Ibland får vanliga människor uppfattningen att innebörden i Chan är så djupsinnig att endast män och kvinnor som har ordinerats i Dharman kan möjligtvis omfatta den. Men det är inte alls så. Faktum är att vi präster ofta känner att vi är ute på djupt vatten. Och då och då, medan vi plaskar omkring, försöker att se bra ut i våra fina uniformer, så kommer en civilist som zippar förbi oss, simmande som en Olympisk champion. En sådan civilist var Lekman Pang. Han skulle ha vunnit Chan's guldmedalj. Han har varir en hjälte inte bara för århundraden av andra lekmän, utan också, erkänner jag, för alla präster som någonsin har studerat hans vinnade stil.

Lekman Pang levde under den senare hälften av sjuhundra-talet, en gyllene era för Chan. Han var en bildad familje-man - han hade en hustru och en son och en dotter - och hade tillräckligt goda finanser för att kunna ägna sin tid åt Buddhistiska studier.

Han fick idéen att en person behövde ensamhet för att meditera och fundera på Dharman, så han byggde sig själv ett litet ett-rums kloster nära sitt familje-hem. Varje dag gick han dit för studera och öva.

Hans hustru, son och dotter studerade också Dharman; men de stannade i familje-huset, skötande sina åligganden och utförande sina uppgifter, inkluderande Buddhismen i sina dagliga liv.

Lekman hade sänkt sig själv i sutror och en dag fann han att han, också, var i över sitt huvud. Han hade inte lärt sig att simma än. Den dagen rusade han ut ur sin kloster-hydda och, i eländig frustration, klagade för sin hustru, "Svårt! Svårt! Svårt! Att försöka greppa så många fakta är som att försöka lagra sesam-frön bland bladen i en träd-topp.!"

Hans hustru svarade, "Lätt! Lätt! Lätt! Du har studerat ord, men jag studerar gräset och finner buddja självet reflekterande i varje daggdroppe."

Nu var Lekman Pang's dotter, Ling Zhao, lyssnande till detta verbala plaskande, så hon simmade förbi. "Två gamla människor löjligt käbblande!" ropade hon.

"Vänta en minut!" ropade Lekman Pang. "Om du är så smart, berätta om din metod."ling Zhao gick fram till sina föräldrar och sade milt, "Det är inte svårt, och det är inte lätt. När jag är hungrig, äter jag. När jag är trött, sover jag."


Kapitel 10: Lekman Pang

 

Top
Minnet av Mästaren Hsu Yun
Kapitel 1: Introduktion
Kapitel 2: Chan Träining
Kapitel 3: Att Nå Upplysning
Kapitel 4: Buddha's Blomster Predikan
Kapitel 5: Steg I Utvecklingen
Kapitel 6: Svårigheter
  Kapitel 7: Andning och Ställning
Kapitel 8: Uthållighet och Rådighet
Kapitel 9: Ordlös Överföring
Kapitel 10: Lekman Pang
Kapitel 11: Den Dao-Odödlige
Kapitel 12: Mo Shan
Kapitel 13: Sammanfattning

 
Last modified: July 11, 2004
©2004 Zen and The Martial Arts
inf@zatma.org