Home
Home : Swedish Literature
 » Det Tomma Molnet: Kapitel 9: Ordlös
 
 

Kapitel 9: Ordlös Överföring

Lämna inte Chan! Det är den allra effektivaste vägen för att nå upplysning. Tillåt inte dig själv att falla för frestelsen att adoptera andra metoder.

Till och med Yong Jia, enligt egen utsago, slösade en massa tid på intellektuellt filosoferande innan han prövade Chan metoden med Patriarken Hui Neng. "I min ungdom," säger han, "studerade jag sutror och shastras och kommentarer i ändlösa försök att skilja mellan namn och form. Jag kunde likaväl ha försökt att räkna sandkornen i havet. Jag hade glömt Buddha's fråga, 'Blir en man som räknar andra mäns juveler rikare?'"

 Chan metoden är verkligen som Vajra-kungens svärd. Med ett hugg kan det skära genom okunnighet för att nå Buddhaskap.

När än jag tänker på åren av övning som ofta föregår upplysningens flyktiga upplevelse, tänker jag på Chan-Mästaren Shen Zan. Vi kan lära oss mycket av honom.

Chen Zan hade en Mästare som olyckligtvis inte var upplyst. Man kan inte ge det man inte äger; och, så, tomhänt lämnade Chen Zan sin gamla Mästare i avsikt att gå och studera för Mästare Bai Zhang.

Nå, under Mästare Bai Zhangs ledning, uppnådde Chen Zan upplysning och så, med tillgiven respekt, gick tillbaka för att besöka sin gamle lärare.

Den gamle mannen frågade honom, "Vad lärde du dig efter att du lämnade mig?" och eftersom han var upplyst, kunde Shen Zan svara vänligt, "Ingenting, absolut ingenting." För den gamle mannen var detta bittersöta nyheter. Han var ledsen att hans elev inte hatt lärt sig något, men var glad att ha honom tillbaka. "Om du vill, kan du stanna här," sade han.

Så Chen Zan stannade kvar och tjänade sin gamle Mästare.

En dag, när han badade, bad den gamle mannen Shen Zan att skrubba hans rygg vilken var mycket smutsig. När Chen Zan började skrubba, sade han,"Sådana roliga kristallfönster i din Buddha hall." Hans Mästare förstod inte vad han menade. "Var snäll och förklara din anmärkning," bad han.

Som Chen Zan fortsatte att skrubba bort smutsen sade han, "Även om du inte kan se in sänder ditt Buddha Själv ut så upplysande strålar." Detta svar konfunderade Mästaren.

Några dagar senare när Mästaren satt under ett vaxat pappers-fönster studerande en sutra, började ett bi att surra runt i rummet; och biet draget till det utvändiga ljuset, kraschade gång efter annan mot mot det fönsterpappret i sina försök att komma ut ur rummet. Chen Zan betraktade det frustrerade biet och sade, "Så du vill komma ut och träda in i den oändliga rymden! Nåväl, du kommer inte att göra det genom att tränga igenom gammalt papper…" Sedan sade han stilla, "Dörren är öppen men biet väägrar att gå igenom den. Se hur det slår sitt huvud mot det stängda fönstret. Tokiga bi! När skall det förstå att vägen är blockerad av papper?"

Nu började en ljusglimt att tränga igenom lärarens sinne. Han förnam den djupare meningen i Chen Zans ord. Långsamt frågade han, "Du var borta länge, är du säker på att du inte lärde dig någonting alls medan du var borta?"

Shen Zan skrattade och bekände, "Efter att jag lämnade dig, studerade jag under Mästaren Bai Zhang. Genom honom lärde jag mig att stoppamitt särskiljande sinne… att upphöra att vara fördömande… att trancendera egots värld. Genom uppnådde jag Upplysningens Heliga Frukt."

Nu, när den gamle Mästaren fick höra dessa underbara nyheter, samlade han alla munkarna och beordrade en bankett till Chen Zans ära. Han var så lycklig."Var snäll och låt din gamle Mästare bli din elev," bad han Chen Zan. "Var snäll och förklara Dharman för mig… särkilt det om bad och bin."

Chen zan skrattade. "Ditt Buddha Själv strålar ut från dig fastän du inte kan se det själv. Det är alltid rent och ingen mängd av smuts kan dölja det. Också, dina ögon är alltid vända utåt, fixerade på tryckta sidor; men oändligheten kan inte fångas i ord. Böcker engagerar oss bara i debatter. Om du vill bli fri från illusion, måste du se inåt. Vägen till Evigheten finns på andra sidan av din blick. Titta inåt för att se ditt lysande Buddha Själv!"

Plötsligt förstod den gamle Mästaren.! Plötsligt såg han in i sin egen Buddha-natur! Han blev så upprymd att deklarerade att Chen Zan skulle bli klostrets Abbot. "Vem kunde tro att i min ålder jag slutligen skulle lyckas komma igenom?" ropade han.

Men det är det som är så trevligt med den Eviga Stunden, eller hur? Stig ut ur tiden bara en enda gång, och alla år du tillbringade i okunnighet och lidande förtvinar i diset. De är bara något du verkar komma ihåg. Ditt gamla lilla själv är borta och alla hans gamla fiender och vänner och släktingar och alla hans gamla erfarenheter, bittra eller söta, har förlorat sin makt över honom. De var som en filmförevisning… trovärdig medan han var på teatern, men inte när han kom ut i dagsljuset. Verkligheten upplöste illusionen.

I Nirvana är du varken gammal eller ung. Du bara är. Och vem är du? Det är enkelt.

Buddha.


Kapitel 9: Ordlös Överföring

 

next page Kapitel 10: Lekman Pang

Top
Minnet av Mästaren Hsu Yun
Kapitel 1: Introduktion
Kapitel 2: Chan Träining
Kapitel 3: Att Nå Upplysning
Kapitel 4: Buddha's Blomster Predikan
Kapitel 5: Steg I Utvecklingen
Kapitel 6: Svårigheter
  Kapitel 7: Andning och Ställning
Kapitel 8: Uthållighet och Rådighet
Kapitel 9: Ordlös Överföring
Kapitel 10: Lekman Pang
Kapitel 11: Den Dao-Odödlige
Kapitel 12: Mo Shan
Kapitel 13: Sammanfattning

 
Last modified: July 11, 2004
©2004 Zen and The Martial Arts
inf@zatma.org