Home
Home : Swedish Literature
 » Det Tomma Molnet: Kapitel 4: Buddha's Blomster Predikan
 
 

Kapitel 4: Buddha's Blomster Predikan

En god lärare är bättre än de flesta heliga böcker. Böcker innehåller ord, och Chan kan inte överföras endast med hjälp av ord. Jag antar du vill tänka, "Nå, om denne gamle man säger att ord är värdelösa, varför snackar han då så mycket?" Religion har många mysterier och varför lärare säger att ord aldrig kan vara tillräckliga och sedan talar och talar tills dera studenters öron trillar av är kanske det största mysteriet av dem alla.

Buddha stod bredvid en sjö på Grdhakuta-berget och förberedde en predikan för lärjungarna som samlades för att höra honom tala.

Medan den Helige vänatde på att hans studenter skulle sätta sig, lade han märke till en gyllene lotus som blommade i det leriga vattnet i närheten. Han drog upp plantan ur vattnet - blomman, den långa stjälken och roten. Sedan höll han uppden högt så att alla studenterna kunde se den. Under en lång stund stod han där, sägabde ingenting,bara hållande upp lotusen och seende in i de tomma ansiktena hos publiken.

Plötsligt log hans lärjunge Mahakashyapa. Han förstod!

Vad förstod Mahakashyapa? Alla vill veta. I århundraden har alla frågat, "Vilket budskap gav Buddha till Mahakashyapa?"

Några säger att roten, stjälken och blomman representerar de tre Världarna: undervärlden, jorden och himlen, och att Buddha sade att han kunde hålla hela existensen i sin handflata.. måhända.

Några säger att han vände om på den Stora Mantran, "Mani Padme Hum". Juvelen i Lotusen. När Buddha höll blomman i sin hand, så var Lotusen i Juvelen. Hmmm.

Några säger att roten, stjälken och blomman stod för basen, ryggraden och den tusenbladade lotus-kronan i Chakra-Yoga-systemet och genom att lyfta plantan framhöll han denna disciplin. Andra säger att det kunde lka gärna visa på ett resultat av denna disciplin, det Trefaldiga Fullkomnandet: som Buddha var Fader och Moder, var han även Son - den Lotusfödde och Lotushållande Maitreya, den Framtida Buddhan , Frälsaren! Hmmmmm. Det är förvisso något att tänka över!

I Chan är vi inte säkra på för många saker. Vi vet egentligen bara en sak: Upplysning kommer inte med en uppslagsbok! Viadukten till Nirvana är inte sammansatt av fraser. Som gamle Mästare Lao Zi skrev, "Det Dao vi kan tala om är inte det Dao vi menar."

Så Buddha talade i tystnad, men vad sade han?

Kanhända att han sade, "Ut ur Samsaras gyttja reser sig Lotusen ren och obefläckad. Trancendera ego-medvetande! Var ett med blomman!"

Där! Buddha gav en predikan och ingen gjorde några anteckningar.


Kapitel 4: Buddha's Blomster Predikan

 

next page Kapitel 5: Steg I Utvecklingen

Top
Minnet av Mästaren Hsu Yun
Kapitel 1: Introduktion
Kapitel 2: Chan Träining
Kapitel 3: Att Nå Upplysning
Kapitel 4: Buddha's Blomster Predikan
Kapitel 5: Steg I Utvecklingen
Kapitel 6: Svårigheter
  Kapitel 7: Andning och Ställning
Kapitel 8: Uthållighet och Rådighet
Kapitel 9: Ordlös Överföring
Kapitel 10: Lekman Pang
Kapitel 11: Den Dao-Odödlige
Kapitel 12: Mo Shan
Kapitel 13: Sammanfattning

 
Last modified: July 11, 2004
©2004 Zen and The Martial Arts
inf@zatma.org